集团新闻

杨鼎七连胜 三国围棋擂台赛力克韩国围棋第一人申真谞

 杨鼎七连胜 三国围棋擂台赛力克韩国围棋第一人申真谞

 第21届农心辛拉面杯三国围棋擂台赛昨日在韩国釜山战罢第八局,守擂的中国队先锋杨鼎新九段中盘击败攻擂的韩国队副帅 、有着“韩国围棋第一人”之称的申真谞九段 ,豪取七连胜,并追平由中国棋手范廷钰九段在农心杯保持的单届最高连胜纪录(七连胜) 。  

 昨役经过猜先由申真谞执黑先行。黑棋以老式的“错小目”起手后,布局率先在左下角变招 ,双方就此展开战斗。激战中杨鼎新冷静应对 ,始终掌控局面的主导权,电脑围棋程序给出的白棋胜率基本保持在50%以上 。  

 进入中盘较量,不甘下风的申真谞侵入白棋下方大营 ,并采取激烈下法,欲在下方强行“暴动”,结果被算路精准的杨鼎新 ,巧妙转身擒获四颗黑子,一举奠定胜局 。后半盘尽管申真谞展现出自己的搅局工夫,但杨鼎新不为所动、步步为营 ,没给对手翻盘机会。仅战至第170手,申真谞见大势已去只好投子认输。  

 至此已获得七连胜的杨鼎新,其个人连胜奖亦累积到5000万韩元(约合人民币29.9万元) 。今日 ,杨鼎新继续坐擂接受日本队主帅井山裕太九段的挑战。目前中国队五员战将毫发未伤,日本队和韩国队均只剩下主帅一人。

 (记者 葛万里)

原标题:杨鼎新力克韩国围棋第一人申真谞 豪取七连胜完美体育手机版app - 安卓应用软件下载
【读音】:

 yáng dǐng qī lián shèng sān guó wéi qí lèi tái sài lì kè hán guó wéi qí dì yī rén shēn zhēn xū

 dì 21jiè nóng xīn xīn lā miàn bēi sān guó wéi qí lèi tái sài zuó rì zài hán guó fǔ shān zhàn bà dì bā jú ,shǒu lèi de zhōng guó duì xiān fēng yáng dǐng xīn jiǔ duàn zhōng pán jī bài gōng lèi de hán guó duì fù shuài 、yǒu zhe “hán guó wéi qí dì yī rén ”zhī chēng de shēn zhēn xū jiǔ duàn ,háo qǔ qī lián shèng ,bìng zhuī píng yóu zhōng guó qí shǒu fàn tíng yù jiǔ duàn zài nóng xīn bēi bǎo chí de dān jiè zuì gāo lián shèng jì lù (qī lián shèng )。  

 zuó yì jīng guò cāi xiān yóu shēn zhēn xū zhí hēi xiān háng 。hēi qí yǐ lǎo shì de “cuò xiǎo mù ”qǐ shǒu hòu ,bù jú lǜ xiān zài zuǒ xià jiǎo biàn zhāo ,shuāng fāng jiù cǐ zhǎn kāi zhàn dòu 。jī zhàn zhōng yáng dǐng xīn lěng jìng yīng duì ,shǐ zhōng zhǎng kòng jú miàn de zhǔ dǎo quán ,diàn nǎo wéi qí chéng xù gěi chū de bái qí shèng lǜ jī běn bǎo chí zài 50%yǐ shàng 。  

 jìn rù zhōng pán jiào liàng ,bú gān xià fēng de shēn zhēn xū qīn rù bái qí xià fāng dà yíng ,bìng cǎi qǔ jī liè xià fǎ ,yù zài xià fāng qiáng háng “bào dòng ”,jié guǒ bèi suàn lù jīng zhǔn de yáng dǐng xīn ,qiǎo miào zhuǎn shēn qín huò sì kē hēi zǐ ,yī jǔ diàn dìng shèng jú 。hòu bàn pán jìn guǎn shēn zhēn xū zhǎn xiàn chū zì jǐ de jiǎo jú gōng fū ,dàn yáng dǐng xīn bú wéi suǒ dòng 、bù bù wéi yíng ,méi gěi duì shǒu fān pán jī huì 。jǐn zhàn zhì dì 170shǒu ,shēn zhēn xū jiàn dà shì yǐ qù zhī hǎo tóu zǐ rèn shū 。  

 zhì cǐ yǐ huò dé qī lián shèng de yáng dǐng xīn ,qí gè rén lián shèng jiǎng yì lèi jī dào 5000wàn hán yuán (yuē hé rén mín bì 29.9wàn yuán )。jīn rì ,yáng dǐng xīn jì xù zuò lèi jiē shòu rì běn duì zhǔ shuài jǐng shān yù tài jiǔ duàn de tiāo zhàn 。mù qián zhōng guó duì wǔ yuán zhàn jiāng háo fā wèi shāng ,rì běn duì hé hán guó duì jun1 zhī shèng xià zhǔ shuài yī rén 。

 (jì zhě gě wàn lǐ )

yuán biāo tí :yáng dǐng xīn lì kè hán guó wéi qí dì yī rén shēn zhēn xū háo qǔ qī lián shèng

发表评论

search